Chính sách bảo mật của Jockey

Website này được điều hành bởi Công ty Cổ phần Thời trang Sơn Kim (SKF) để cung cấp cho quý khách các dịch vụ thương mại điện tử thông qua trang web: www.jockey.vn

Khi quý khách truy cập vào Trang web này, Trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. SKF cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của Trang web gửi đến trình duyệt của quý khách khi quý khách truy cập vào Trang web. Việc sử dụng chức năng này sẽ giúp SKF hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của quý khách khi truy cập vào Trang web. SKF cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của quý khách cùng với các thông tin khác mà quý khách cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những  email quý khách gửi cho SKF, hoặc các thông tin quý khách điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu điều tra và hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại.

Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người dùng khác

Thông tin được thu thập thông qua Trang web sẽ giúp SKF :

- Hỗ trợ quý khách khi mua sản phẩm;

- Giải đáp thắc mắc của quý khách;

- Cung cấp cho quý khách thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất và các bản cập nhật trên Trang web;

- Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Trang web;

- Thực hiện các bản khảo sát quý khách;

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của SKF.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, SKF sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các Bên thứ ba đáng tin cậy mà SKF tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục đích đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, SKF sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của quý khách để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục đích mà SKF đã đề ra trong phạm vi cho phép của quý khách, SKF cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin được tiết lộ cho Bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, SKF không cho thuê hoặc bán thông tin của quý khách cho bất kỳ Bên thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của SKF).

Quý khách có thể yêu cầu SKF cho phép quý khách truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của quý khách, hoặc nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi email cho SKF.

Khi quý khách gửi thông tin cá nhân của mình cho SKF, quý khách đã đồng ý với các điều khoản mà SKF đã nêu ở trên. SKF cam kết rằng những thông tin mà quý khách đã cung cấp cho SKF sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho quý khách. SKF sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của quý khách được giữ bí mật, tuy nhiên không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%, do vậy SKF không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho SKF sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và SKF không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã nêu ở trên, SKF khuyến cáo quý khách không nên gửi thông tin, kích hoạt chức năng chặn an toàn trên trình duyệt của quý khách.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của SKF và SKF không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

SKF có quyền duy nhất và toàn quyền chỉnh sửa nội dung Chính sách bảo mật này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Quý khách đã đồng ý rằng, khi quý khách sử dụng Trang web của SKF sau khi chỉnh sửa nghĩa là quý khách đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó quý khách nên xem trước nội dung Chính sách bảo mật này trước khi truy cập các nội dung khác trên Trang web.

Việc quý khách sử dụng trang web này

Trang web chỉ nên được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Quý khách chỉ được sử dụng trang web cho mục đích hợp pháp. Quý khách không được sử dụng trang web theo cách xâm phạm các quyền của người khác hoặc hạn chế hoặc ức chế việc người khác sử dụng trang web.

Ngoài các mục đích trên, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản, quý khách không được phép:

• sao chụp, sao chép, sử dụng hoặc bằng cách khác xử lý bất kỳ nội dung của trang web;

• điều chỉnh, phân phối hoặc đăng lại bất kỳ nội dung trang web cho bất cứ mục đích nào;

• sao chép, thu thập thông tin tự động, tạo khung, liên kết tới hoặc liên kết sâu vào trang web này trên hoặc từ bất kỳ trang web nào khác; 

• sử dụng nội dung trang web cho mọi mục đích thương mại.

Mặt khác, khi truy cập và sử dụng Trang web, quý khách bị cấm thực hiện các hành vi sau:

• Vi phạm quyền pháp lý (bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai thông tin);

• Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác;

• Gây rối loạn trật tự công cộng;

• Các hành vi tội ác;

• Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó;

• Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác;

• Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác;

• Các hành vi mà SKF cho là không phù hợp;

• Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

Sử dụng trang web này từ bên ngoài Việt Nam

Trừ khi có quy định khác trên trang web này, các tài liệu trên trang web này được trình bày chỉ nhằm mục đích quảng bá và bán các sản phẩm và dịch vụ Jockey Việt Nam có tại Việt Nam.

Bảo mật mật khẩu/ tài khoản

Quý khách chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình và mọi hoạt động phát sinh với tài khoản của quý khách. SKF không chịu trách nhiệm với bất cứ ai về mọi tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh do quý khách không bảo mật mật khẩu hoặc tài khoản của mình.

Sở hữu các quyền

Tất cả các quyền, bao gồm thương hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong và đối với trang web này thuộc sở hữu của Jockey International, Inc., và được SKF sử dụng với sự cho phép. Nếu quý khách có được bất cứ bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác trong trang web (dù là theo quy định luật pháp hay cách nào khác), quý khách đồng ý chuyển giao những quyền đó cho chúng tôi (kể cả quyền mà quý khách có thể có trong nội dung do người dùng tạo ra mà quý khách gửi thông qua trang web) trên toàn thế giới hoàn toàn trong phạm vi pháp luật cho phép. Quý khách cũng sẽ vô điều kiện và không huỷ ngang khước từ mọi và tất cả quyền nhân thân mà quý khách có được trong hoặc đối với trang web. Quý khách đồng ý lập tất cả các tài liệu và thực hiện tất cả các hành động và những việc mà chúng tôi có thể yêu cầu hợp lý để chuyển nhượng mọi quyền trên cho chúng tôi và từ bỏ mọi quyền nhân thân mà quý khách có được trong hoặc đối với trang web.

Tính chính xác của nội dung

Trong phạm vi cho phép của luật pháp hiện hành, SKF khước từ tất cả các tuyên bố và đảm bảo, dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng nội dung hoặc thông tin hiển thị trong hoặc trên trang web này là chính xác, đầy đủ, cập nhật và/hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Quan điểm thể hiện trong nội dung do người dùng tạo ra là ý kiến của những người dùng đó và không đại diện cho quan điểm, niềm tin hoặc giá trị của SKFhoặc các công ty liên quan.

Thiệt hại cho máy tính hoặc thiết bị khác của quý khách

SKF thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng trang web này không có vi rút và các nội dung độc hại khác. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc quý khách sử dụng trang Web này (bao gồm bất kỳ nội dung nào trên trang web hoặc bất kỳ trang web nào có thể truy cập từ đó) sẽ không gây thiệt hại cho máy tính hoặc thiết bị khác của quý khách. Trách nhiệm của quý khách là đảm bảo có đúng thiết bị (bao gồm cả phần mềm chống vi rút) để sử dụng trang web một cách an toàn và loại bỏ mọi thứ có thể gây thiệt hại hoặc tổn hại cho máy tính hoặc thiết bị khác của quý khách. Trừ khi có quy định của pháp luật hiện hành, SKF sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ người nào về mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do vi rút hoặc các nội dung độc hại khác mà họ truy cập từ hoặc thông qua trang web.

Liên kết đến các trang web khác 

Chúng tôi đã hoặc có thể đã đặt liên kết trên trang web này đến các trang web khác mà chúng tôi nghĩ quý khách có thể muốn truy cập. Chúng tôi không kiểm tra các trang web này và không kiểm soát nội dung của chúng. Trừ khi có quy định của luật pháp hiện hành, SKF không chịu trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng các trang web này.

Loại trừ trách nhiệm 

Chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm, điều khoản và điều kiện (dù là rõ ràng hoặc ngụ ý theo quy chế, thông luật hoặc cách khác) trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại không thể lường trước hợp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản của trang web này hoặc việc quý khách sử dụng trang web này.

Trừ khi có quy định của luật pháp hiện hành, SKF sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ ai về mọi tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung hoặc thông tin được trình bày trong hoặc trên trang web này.

Những trường hợp loại trừ này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào của những tuyên bố khước từ trách nhiệm và loại trừ này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được xem là có thể tách rời và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Thông báo pháp lý khác

Có thể có các thông báo pháp lý về những khu vực khác của trang web này liên quan đến việc quý khách sử dụng trang web, tất cả những điều này, cùng với các Điều khoản và Chính sách Bảo mật của trang web này (và, nếu có, các Điều Khoản và Điều Kiện Bán hàng Chung, các Điều Khoản và Điều kiện Bán hàng Bổ Sung) chi phối việc quý khách sử dụng trang web này.

Quyền của bên thứ ba

Chỉ quý khách và SKF mới có quyền thực thi các Điều khoản của Trang web này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều Khoản của trang web này (bao gồm, nếu có, Chính sách Bảo mật, các Điều Khoản và Điều Kiện Bán hàng Chung, các Điều Khoản và Điều kiện Bán hàng Bổ Sung) quy định toàn bộ thoả thuận giữa quý khách và chúng tôi và thay thế mọi và tất cả các điều khoản, điều kiện, bảo đảm và/hoặc tuyên bố trong phạm vi tối đa theo quy định pháp luật.

Luật pháp, thẩm quyền và ngôn ngữ

Mọi vấn đề phát sinh từ việc quý khách sử dụng trang web này (bao gồm mọi hợp đồng giữa quý khách và chúng tôi thông qua trang web này) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và thuộc thẩm quyền xét xử duy nhất của tòa án Việt Nam. Tất cả các hợp đồng sẽ được ký bằng tiếng Việt.

Những thay đổi đối với các Điều khoản của trang web

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật các Điều khoản của trang web này tùy từng thời điểm và đề xuất quý khách nên thường xuyên truy cập lại trang này để biết thông tin về các Điều khoản hiện hành của trang web áp dụng cho việc quý khách sử dụng trang web. Bằng cách tiếp tục truy cập, trình duyệt và sử dụng trang web này, quý khách sẽ được coi là đã đồng ý với mọi thay đổi hoặc cập nhật đối với các Điều khoản của trang web của chúng tôi.

Giỏ hàng của tôi (0)

Giỏ hàng của bạn đang trống

Sản phẩm vừa thêm:
cart item add

Mua Thêm Thanh toán

Xem giỏ hàng